Her forleden dag skulle jeg lage meg ett dokument bibliotek med metadata og innhold, for deretter å lagre dette som en mal som andre kan legge til som en APP i SharePoint Online området.

Dette er meget kjekt om det skal lages mange like biblioteker i en site, og det er ikke SharePoint Admin som skal opprette bibliotekene. Samt at du får med eksempelfiler (maler til prosjekter o.l) og metadata/kolonner fiks ferdig.

For å få dette til er første steget at du åpner opp for Custom Scipting på SP området (dette kan du skru av etter at du har lagret biblioteket som en mal).
For å få til dette må du kjøre litt PowerShell scripts som SP Admin:
Har du ikke installert SharePoint Online modulen gjør du dette med følgende PS script:
Install-Module Microsoft.Online.SharePoint.PowerShell
Deretter må du koble deg til SharePoint Admin senteret (endre yourtenant og yoursite med de faktiske url fra din tenant):
Connect-SPOService -Url https://yourtenant-admin.sharepoint.com/
Aktiver så Custom Scripts med denne PS script:
Set-SPOSite -Identity https://yourtenant.sharepoint.com/sites/YourSite -DenyAddAndCustomizePages 0
Deaktivering av Custom Scripts gjøres ved å endre verdien fra 0 til 1 i linjen over –men vent til du har lagret dokumentmalen Smile

Nå er du klar til å lage dokument bibliotek malen, gi det noen kolonner (Managed Metadata fungerer også fint). Last opp maler, eller eksempel dokumenter om du trenger dette (er ikke noe krav og har en begrensning på 50Mb).
Naviger så inn i innstillingene til dokument biblioteket og velg å lagre dette som en mal –eksempel bilde:
DocLibSaveAsTemplate

Gi malen tydelig navn og beskrivelse:
Skjermbilde_20221117_133525

Det var det! Smile Nå kan alle lage seg nye biblioteker i dette området som har de rette kolonner og filer/maler.
Brukerne som skal legge til flere biblioteker velger legg til en app og finner bibliotek malen under classic experience:
Addanapp

Her kan man søke eller bla til malen du lagde –App Details inneholder beskrivelsen du skrev når du lagret dokument biblioteket som en mal:
DocLibApp

Lykke til! Smile

by Thorbjørn Værp on Nov 17, 2022 at 12:50 PM

tagged:

Leave a Reply